KOSULTACJE OGRODNICZE ODNOŚNIE ISTNIEJACEGO ZAŁOŻENIA, STANU ROŚLIN, PIELĘGNACJI

Oferujemy profesjonalne doradztwo odnośnie już powstałych założeń ogrodowych, mając na uwadze ciągłą ich naturalną oraz ewoluujące upodobania, potrzeby i wymagania klientów. Oferujemy swoje ponad 20 letnie doświadczenie związana z pracą z roślinami, ludźmi oraz wrażliwość estetyczną.

PROJEKTOWANIE OGRODÓW I INNYCH TERENÓW ZIELENI

Przygotowanie projektu ogrodu jest najważniejszym etapem podczas całej inwestycji. Na tym pierwszym etapie zostają podjęte uzgodnienia, które zdecydują o kształcie całej inwestycji i, co najważniejsze, o końcowym sukcesie podjętych działań. Inspiracją dla nas jest natura, podróże, architektura, różne formy działań artystycznych i nasi klienci. Staramy się, aby ogród współgrał z otoczeniem, był oryginalny i ponadczasowy.

Podczas całego procesu planowania współpraca jest oparta w dużym stopniu na wzajemnym zaufaniu. Oczywiście dialog i formułowanie własnych potrzeb jest priorytetem podczas uzgodnień. Ponadto, zaraz po założeniu, ogród nie wygląda zwykle jak w katalogach, ale wymaga czasu. Szczególnie na tym etapie zaufanie do projektanta jest niezbędne. Wykonanie nasadzeń w dużym zagęszczeniu, pod natychmiastowy efekt, sprawdza się na krótką metę .W kolejnych latach problem narasta i staje się początkiem kolejnych, nieprzewidzianych inwestycji w ogrodzie. Jest tak wiele czynników, które trzeba wziąć pod uwagę przy planowaniu: potrzeby klienta i jego upodobania, ilość czasu jaką osobiście chce się poświęcać pracy w ogrodzie, finanse, gleba ,otoczenie, lokalizacja, orientacja w stosunku do stron świata, ulubione rośliny, kolory, zmienność pór roku , docelowe wysokości i siłę wzrostu roślin itp., dlatego warto podjąć współpracę z firmą, która dysponuje wieloletnim doświadczeniem.

Etapy współpracy przy projektowaniu

 • Spotkanie wstępne, rozmowa i wycena projektu
 • Pomiary działki, wykonanie dokumentacji zdjęciowej, rozmowa
 • Przygotowanie koncepcji, przyjazd, rozmowa na terenie projektowanego założenia
 • Naniesienie zmian/kontakt mailowy/zatwierdzenie zmian
 • Przygotowanie projektu
 

Projekt zasadniczo składa się z :

 1. Części opisowej:
 • Opis stanu istniejącego, inwentaryzacji
 •  Opis projektowanego ogrodu
 • Spis roślin z podaniem ilości sztuk oraz zdjęciami poglądowymi roślin
 • Zestawienia nawierzchni
 • Opis planowanego nawodnienia
 • Opis planowanego oświetlenia

 

      2.Części graficznej:

 • Plansza nr 1- kolorowa koncepcja założenia
 • Plansza nr 2- plan z elementami roślinnymi ,architektury
 • Plansza nr 3- nawierzchnie
 • Plansza nr 4 – schemat nawodnienia
 • Plansza nr 5 -schemat oświetlenia
 • Wizualizacje rysunkowe – dodatkowa opcja

 

Cena

Cenę projektu podajemy w zależności od stopnia trudności wykonania planu. Ma na nią pływ charakter działki, wielkość działki, zakres opracowania, ilość elementów do inwentaryzacji, odległość projektowanego obiektu od naszej siedziby. W cenę projektu wliczone są trzy spotkania oraz projekt w formie papierowej i elektronicznej.

 

OFERTA REALIZACJI OGRODNICZYCH

 • Przygotowanie terenu ,oczyszczanie, niwelacja, rekultywacja,  wykaszanie terenu
 • usuwanie siewek drzew i wycinka drzew, wywóz biomasy
 • Zakładanie trawników darniowych i z siewu, dopasowanych do różnych istniejących warunków
 • Zakładanie siatek przeciw kretom
 • Nasadzenia roślin ,w tym dużych drzew ,krzewów z gwarancją przyjęcia
 • Zakładanie łąk kwietnych i nasadzeń kwietnych, łąkowych na dachach / współpraca z Hydropolis Wrocław/
 • Zakładanie systemów nawadniających ogrodów, boisk sportowych i innych terenów zieleni
 • Zakładanie oświetlenia
 • Kwiatowe nasadzenia w donicach , ich pielęgnacja i okresowa wymiana
 • Budowa nawierzchni kamiennych w ogrodzie – ścieżki ,tarasy, obrzeża
 • Budowa skalniaków

W realizacjach preferujemy materiały naturalne, jak najmniej ingerujące w środowisko i otoczenie.

 

SYSTEMY NAWADNIANIA:

 • projektowanie i zakładanie systemów nawadniających

 

USŁUGI PIELĘGNACYJNE:

 • usługi specjalistyczne z zakresu pielęgnacji i ochrony roślin
 • cięcie i formowanie drzew i krzewów 
 •  pielęgnacja trawników (aeracja, nawożenie, piaskowanie, rekultywacja)
 • zwalczanie chwastów
 •  pielęgnacja oczek wodnych i stawów
Bez nazwy-1